MP4 : Dr. Sheikh Abdallah Kheir, Kenyatta University Imam & Lecturer - Nairobi, KenyaFLV : Dr. Sheikh Abdallah Kheir, Kenyatta University Imam & Lecturer - Nairobi, KenyaMP4 FOR IPOD (edge) : Dr. Sheikh Abdallah Kheir, Kenyatta University Imam & Lecturer - Nairobi, KenyaMP3 : Dr. Sheikh Abdallah Kheir, Kenyatta University Imam & Lecturer - Nairobi, Kenya