DOC : The Evolution Impasse IPDF : The Evolution Impasse I