Hicr Suresi ( 99 Verses )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . Elif, Lam, Ra. Bunlar, Kitab'ın ve apaçık olan Kur'an'ın ayetleridir.

2 . O inkar edenler Müslüman olmayı nice kereler dileyecekler.

3 . Onları bırak; yesinler, yararlansınlar ve onları (boş) emel oyalayadursun. İlerde bileceklerdir.

4 . Biz, kendisi için bilinen (takdir edilmiş) bir kitap olmaksızın hiçbir ülkeyi yıkıma uğratmadık.

5 . Hiçbir ümmet, kendi ecelini ne öne alabilir, ne de onlar ertelenebilirler.

6 . Onlar: "Ey kendisine Kitap indirilen (Muhammed). Gerçekten sen cinlenmiş (bir deli)sin," dediler.

7 . "Eğer doğruyu söylüyor isen, bizlere melekleri getirmeli değil miydin?"

8 . Hak olmaksızın Biz melekleri indirmeyiz. O zaman da onlara göz açtırılmaz.

9 . Hiç şüphesiz, zikri (Kur'an'ı) Biz indirdik Biz; onun koruyucuları da gerçekten Biziz.

10 . Andolsun, senden önce geçmiş topluluklara da elçiler gönderdik.

11 . Onlara herhangi bir elçi gelmeyegörsün, mutlaka onunla alay ederlerdi.

12 . Böylece Biz onu (alayı), suçlu-günahkarların kalplerine sokarız.

13 . Onlar ona (indirilen kitaba) inanmazlar, oysaki evvelkilerin sünneti geçmiştir.

14 . Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, ordan yukarı yükselseler de,

15 . Mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmiş bir topluluğuz" diyeceklerdir.

16 . Andolsun, gökte burçlar kıldık ve onu gözleyenler için süsledik.

17 . Ve onu her kovulan şeytandan koruduk.

18 . Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa, onu da parlak bir ateş izler.

19 . Yere (gelince,) onu döşeyip-yaydık, onda sarsılmaz-dağlar bıraktık ve onda herşeyden ölçüsü belirlenmiş ürünler bitirdik.

20 . Ve orda sizler için ve kendisine rızık vericiler olmadığınız kimseler (varlıklar ve canlılar) için geçimlikler kıldık.

21 . Hiçbir şey yoktur ki, hazineleri Bizim Katımız'da olmasın; ancak onu belirlenmiş bir miktar olarak indiririz.

22 . Ve aşılayıcılar olarak rüzgarları gönderdik, böylece gökten su indirdik de sizleri suladık. Oysa siz onun hazine-koruyucuları değilsiniz.

23 . Şüphesiz Biz, gerçekten Biz yaşatır ve öldürürüz ve varis olanlar Biziz.

24 . Andolsun sizden öne (veya önceden) geçenleri bilmişizdir; ve (yine) andolsun, geride kalanları da bilmişizdir.

25 . Ve şüphesiz senin Rabbin, O, onları haşredecektir. Gerçekten O, hüküm ve hikmet sahibidir, bilendir.

26 . Andolsun, insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık.

27 . Ve Cann'ı da daha önce 'nüfuz eden kavurucu' ateşten yaratmıştık.

28 . Hani Rabbin meleklere demişti: "Ben, kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan bir beşer yaratacağım."

29 . "Ona bir biçim verdiğimde ve ona Ruhum'dan üfürdüğümde hemen ona secde ederek (yere) kapanın."

30 . Böylece meleklerin tümü, topluca secde etti.

31 . Ancak İblis, secde edenlerle birlikte olmaktan kaçınıp-dayattı.

32 . Dedi ki: "Ey İblis, sana ne oluyor, secde edenlerle birlikte olmadın?"

33 . Dedi ki: "Ben, kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattığın beşere secde etmek için var değilim."

34 . Dedi ki: "Öyleyse ondan (cennetten) çık, çünkü sen kovulmuş-bulunmaktasın."

35 . "Ve şüphesiz, din gününe kadar lanet senin üzerinedir."

36 . Dedi ki: "Rabbim, öyleyse onların dirileceği güne kadar bana süre tanı."

37 . Dedi ki: "Öyleyse, sen (kendisine) süre tanınanlardansın."

38 . "Bilinen günün vaktine kadar."

39 . Dedi ki: "Rabbim, beni kışkırttığın şeye karşılık, andolsun, ben de yeryüzünde onlara, (sana başkaldırmayı ve dünya tutkularını) süsleyip-çekici göstereceğim ve onların tümünü mutlaka kışkırtıp-saptıracağım."

40 . "Ancak onlardan muhlis olan kulların müstesna."

41 . (Allah) Dedi ki: "İşte bu, Bana göre dosdoğru olan yoldur."

42 . "Şüphesiz, kışkırtılıp-saptırılmışlardan sana uyanlar dışında, senin Benim kullarım üzerinde zorlayıcı hiçbir gücün yoktur."

43 . "Ve hiç şüphe yok, onların tümünün buluşma yeri cehennemdir."

44 . Onun yedi kapısı vardır; onlardan her bir kapı için bir grup ayrılmıştır.

45 . Gerçekten takva sahibi olanlar, cennetlerde ve pınar başlarındadır.

46 . Oraya esenlikle ve güvenlikle girin.

47 . Onların göğüslerinde kinden (ne varsa tümünü) sıyırıp-çektik, kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşı karşıyadırlar.

48 . Orda onlara hiçbir yorgunluk dokunmaz ve onlar ordan çıkarılacak değildirler.

49 . Haber ver kullarıma; şüphesiz Ben, Ben bağışlayanım, esirgeyenim.

50 . Ve şüphesiz azabım; o acıklı bir azaptır.

51 . Onlara İbrahim'in konuklarından haber ver.

52 . Yanına girdiklerinde "Selam" demişlerdi. O da: "Biz sizden korkmaktayız" demişti.

53 . Dediler ki: "Korkma biz sana bilgin bir çocuk müjdelemekteyiz."

54 . Dedi ki: "Bana ihtiyarlık gelip-çökmüşken mi müjdeliyorsunuz? Beni ne ile müjdelemektesiniz?"

55 . Dediler ki: "Seni gerçekle müjdeledik; öyleyse umut kesenlerden olma."

56 . Dedi ki: "Sapıklar dışında Rabbinin rahmetinden kim umut keser?"

57 . Dedi ki: "Ey elçiler, (bunun dışında, diğer) işiniz ne?"

58 . Dediler ki: "Gerçekte biz, suçlu-günahkar olan bir topluluğa gönderildik."

59 . "Ancak Lut ailesi hariçtir; biz onların tümünü muhakkak kurtaracağız."

60 . "Ama karısını (kurtaracaklarımız) dışında tuttuk, o, geride kalanlardandır."

61 . Böylelikle elçiler Lut ailesine geldiklerinde,

62 . (Lut) Dedi ki: "Sizler gerçekten tanınmamış bir topluluksunuz."

63 . "Hayır" dediler. "Biz sana, onların hakkında kuşkuya kapıldıkları şeyle geldik."

64 . "Sana gerçeği getirdik, biz şüphesiz doğru söyleyenleriz."

65 . "Hemen aileni gecenin bir bölümünde yola çıkar, sen de onların ardından git ve sizden hiç kimse arkasına bakmasın; emrolunduğunuz yere gidin."

66 . Ve onlara şu emri verdik: "Sabaha çıkarlarken onların arkası mutlaka kesilecektir."

67 . Şehir halkı birbirlerine müjdeler vererek geldi.

68 . (Lut onlara) "Bunlar benim konuğumdur, beni utandırıp-dillere düşürmeyin" dedi.

69 . "Allah'tan korkup-sakının ve beni küçük düşürmeyin."

70 . Dediler ki: "Biz seni 'herkes(in işin)e karışmaktan' alıkoymamış mıydık?"

71 . Dedi ki: "Eğer yapmak-istiyorsanız, işte bunlar, benim kızlarım."

72 . Ömrüne andolsun ki, onlar, sarhoşlukları içinde kör-sersemdiler.

73 . Derken, tan yerinin ağarma vaktine girdiklerinde onları (o korkunç ve dayanılmaz) çığlık yakalayıverdi.

74 . Anında (yurtlarının) üstünü altına çevirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş taş yağdırdık.

75 . Elbette bunda 'derin bir kavrayışa sahip olanlar' için gerçekten ayetler vardır.

76 . O (şehir de) gerçekten bir yol üstünde (hala) durmaktadır.

77 . Elbette, bunda iman edenler için gerçekten ayetler vardır.

78 . Eyke halkı da gerçekten zalim-kimselerdi.

79 . Bundan dolayı onlardan intikam aldık; her ikisi de açıkça (gözler) ön(ün)dedir.

80 . Andolsun, Hicr halkı da gönderilen(elçi)leri yalanlamışlardı.

81 . Onlara ayetlerimizi vermiştik de ondan yüz çevirmişlerdi.

82 . Dağlardan güvenli evler yontuyorlardı.

83 . Derken, sabah vaktine girdiklerinde, onları o dayanılmaz-çığlık yakalayıverdi.

84 . Buna rağmen kazandıkları şeyler, (uğrayacakları sondan kurtulmak için) onlara yetmedi.

85 . Biz, gökleri, yeri ve her ikisinin arasındakilerini hakkın dışında (herhangi bir amaçla) yaratmadık. Hiç şüphesiz o saat de yaklaşarak-gelmektedir; öyleyse (onlara karşı) güzel davranışlarla davran.

86 . Çünkü Rabbin, yaratan ve bilenin ta Kendisi'dir.

87 . Andolsun, sana çiftlerden yediyi ve büyük Kur'an'ı verdik.

88 . Sakın onlardan bazılarını yararlandırdığımız şeylere gözünü dikme, onlara karşı hüzne kapılma, mü'minler için de (şefkat) kanatlarını ger.

89 . Ve de ki: "Şüphe yok, ben apaçık bir uyarıcıyım."

90 . Parça ayırıcılarına indirdiğimiz gibi,

91 . Ki onlar Kur'anı parça-parça kıldılar.

92 . Rabbine andolsun, onların tümüne (bunu) soracağız.

93 . Yapmakta oldukları şeyleri.

94 . Öyleyse sen emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve müşriklere aldırış etme.

95 . Şüphesiz o alay edenlere (karşı) Biz sana yeteriz.

96 . Ki onlar, Allah ile beraber başka İlahları (ortak) kılmaktadırlar; onlar yakında bilip-öğreneceklerdir.

97 . Andolsun, onların söylemekte olduklarına karşı senin göğsünün daraldığını biliyoruz.

98 . Sen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol.

99 . Ve yakîn sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et.

 

 

 

In this page you can listen Hicr Suresi in English, Hicr Suresi and read and download Hicr Suresi in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Hicr Suresi translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Hicr Suresi in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Surah Translations

1 . Fatiha Suresi 2 . Bakara Suresi 3 . Ali İmran Suresi 4 . Nisa Suresi 5 . Maide Suresi 6 . En'am Suresi 7 . Araf Suresi 8 . Enfal Suresi 9 . Tevbe Suresi 10 . Yunus Suresi 11 . Hud Suresi 12 . Yusuf Suresi 13 . Ra'd Suresi 14 . İbrahim Suresi 15 . Hicr Suresi 16 . Nahl Suresi 17 . İsra Suresi 18 . Kehf Suresi 19 . Meryem Suresi 20 . Taha Suresi 21 . Enbiya Suresi 22 . Hac Suresi 23 . Mü'minun Suresi 24 . Nur Suresi 25 . Furkan Suresi 26 . Şuara Suresi 27 . Neml Suresi 28 . Kasas Suresi 29 . Ankebut Suresi 30 . Rum Suresi 31 . Lokman Suresi 32 . Secde Suresi 33 . Ahzab Suresi 34 . Sebe Suresi 35 . Fatır Suresi 36 . Yasin Suresi 37 . Saffat Suresi 38 . Sad Suresi 39 . Zümer Suresi 40 . Mü'min Suresi 41 . Fussilet Suresi 42 . Şura Suresi 43 . Zuhruf Suresi 44 . Duhan Suresi 45 . Casiye Suresi 46 . Ahkaf Suresi 47 . Muhammed Suresi 48 . Fetih Suresi 49 . Hucurat Suresi 50 . Kaf Suresi 51 . Zariyat Suresi 52 . Tur Suresi 53 . Necm Suresi 54 . The Moon 55 . The Beneficent, The Mercy Giving 56 . The Event, The Inevitable 57 . Iron 58 . She That Disputeth, The Pleading Woman 59 . Exile, Banishment 60 . She That Is To Be Examined, Examining Her 61 . The Ranks, Battle Array 62 . The Congregation, Friday 63 . The Hypocrites 64 . Mutual Disillusion, Haggling 65 . Divorce 66 . Banning, Prohibition 67 . The Sovereignty, Control 68 . The Pen, (the Letter) 69 . The Reality 70 . The Ascending Stairways, Staircases Upward, Sckeptic 71 . Noah 72 . The Jinn, Sprites 73 . The Enshrouded One, Bundled Up 74 . The Cloaked One, The Man Wearing A Cloak 75 . The Rising Of The Dead, Resurrection 76 . Time, Man, (every) Man, This (day-and-)age 77 . The Emissaries, Winds Sent Forth 78 . The Tidings, The Announcement 79 . Those Who Drag Forth, Soul-snatchers 80 . He Frowned! 81 . The Overthrowing, Extinguished! Wrapping Things Up 82 . The Cleaving, Bursting Apart 83 . Defrauding, The Cheats, Cheating 84 . The Sundering, Splitting Open 85 . The Mansions Of The Stars, Constellations 86 . The Morning Star, The Nightcomer 87 . The Most High, Glory To Your Lord In The Highest 88 . The Overwhelming, The Pall 89 . The Dawn, Daybreak 90 . The City, This Countryside 91 . The Sun 92 . The Night 93 . The Morning Hours, Morning Bright! 94 . Solace, Consolation, Relief 95 . The Fig, The Figtree 96 . The Clot, Read! 97 . Power, Fate 98 . The Clear Proof, Evidence 99 . The Earthquake 100 . The Courser, The Chargers 101 . The Calamity, The Stunning Blow, The Disaster 102 . Rivalry In World Increase, Competition 103 . The Declining Day, Eventide, The Epoch 104 . The Traducer, The Gossipmonger 105 . The Elephant 106 . Winter, Quraysh 107 . Small Kindnesses, Almsgiving, Have You Seen? 108 . Abundance, Plenty 109 . The Disbelievers, Atheists 110 . Succour, Divine Support 111 . Palm Fibre, The Flame 112 . The Unity, Sincerity, Oneness Of Allah 113 . The Daybreak, Dawn 114 . Mankind
Harun Yahya's Influences | Presentations | Audio Books | Interactive CDs | Conferences| About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to this site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top